Komitet Jubileuszowy / Organizacyjny

Przewodniczący:  

 • prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny, Prorektor ds. Kształcenia

Członkowie:

 • dr hab. Anna Siwik, prof. nadzw., Prorektor ds. Studenckich
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, Prorektor ds. Współpracy
 • mgr inż. Henryk Zioło, Kanclerz
 • mgr Maria Ślizień, Kwestor
 • mgr Przemysław Olszewski, Dyrektor Biura Rektora
 • mgr inż. Barbara Jezierska, Kierownik Działu Informacji i Promocji
 • mgr Anna Żmuda-Muszyńska, Rzecznik Prasowy
 • dr inż. Jerzy Kicki, Prezes Fundacji dla AGH
 • prof. dr hab. inż. Piotr Czaja, Przewodniczący Stowarzyszenia Wychowanków
 • stud. Roland Rychlik, Przewodniczący URSS