Komitet ds. Organizacji Jubileuszu 100-lecia AGH

Przewodniczący prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny, Prorektor ds. Kształcenia
prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny,
Prorektor ds. Kształcenia
Przewodniczący Komitetu Jubileuszowego
dr hab. Anna Siwik, prof. nadzw., Prorektor ds. Studenckich
dr hab. Anna Siwik, prof. nadzw.,
Prorektor ds. Studenckich
prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, Prorektor ds. Współpracy
prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, Prorektor ds. Współpracy
mgr inż. Henryk Zioło, Kanclerz
mgr inż. Henryk Zioło,
Kanclerz
mgr Maria Ślizień, Kwestor
mgr Maria Ślizień,
Kwestor
mgr Przemysław Olszewski, Dyrektor Biura Rektora
mgr Przemysław Olszewski, Dyrektor Biura Rektora
mgr inż. Barbara Jezierska, Koordynator ds. Organizacji Jubileuszu 100-lecia AGH
mgr inż. Barbara Jezierska, Kierownik Działu Informacji i Promocji,
Koordynator ds. Organizacji Jubileuszu 100-lecia AGH
mgr Anna Żmuda-Muszyńska, Rzecznik Prasowy
mgr Anna Żmuda-Muszyńska, Rzecznik Prasowy
prof. dr hab. inż. Piotr Czaja, Przewodniczący Stowarzyszenia Wychowanków
prof. dr hab. inż. Piotr Czaja, Przewodniczący Stowarzyszenia Wychowanków
dr inż. Jerzy Kicki, Prezes Fundacji dla AGH
dr inż. Jerzy Kicki,
Prezes Fundacji dla AGH
stud. Roland Rychlik, Przewodniczący URSS
stud. Marcin Krukowski, Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studentów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia

maj

13marallday30czeNie samą pracą żyje człowiek. Hobby pracowników AGH

25majallday26Gwiaździsty Rajd 100-lecia AGH

26majallday292019 ICCC International Carpathian Control Conference

26majallday2914th Conference on Active Noise and Vibration Control

29maj18:00Burza Mózgów AGH - pokaz najciekawszych projektów studenckich

30majallday01czeKonferencja Prorektorów ds. Kształcenia i Studenckich Polskich Uczelni Technicznych

Nasze Kanały
X