Prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś

Urodzony w 1949 r. w Tymbarku. Studia ukończył na Wydziale Górniczym w Akademii Górniczo-Hutniczej. Od początku zatrudnienia związany z AGH, gdzie uzyskał stopnie: doktora (1977), doktora habilitowanego (1990) oraz tytuł profesora (1998). Pełnił funkcje: Prodziekana Wydziału Górniczego (1993–1996), Dziekana Wydziału Górniczego (1996–2002) oraz Prorektora ds. Ogólnych (2002–2005). Przez dwie kadencje (w latach 2005–2008 oraz 2008–2012) sprawował urząd Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej. Jednocześnie w latach 2008–2012 był przewodniczącym Konferencji Polskich Uczelni Technicznych. W latach 2013–2016 pełnił funkcję przewodniczącego Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Obecnie jest kierownikiem Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii.

Otrzymał wiele zaszczytnych odznaczeń i wyróżnień, a do najważniejszych z nich należą: Złoty Krzyż Zasługi (1996), Dyrektor Generalny I Stopnia (1998), Złota Odznaka „Zasłużony dla Górnictwa” (1999), Doktor Honoris Causa Donbaskiego Instytutu Górniczo-Metalurgicznego na Ukrainie (2002), Doktor Honoris Causa Narodowego Uniwersytetu Górniczego w Dniepropietrowsku (2006), Odznaka „Honoris gratia” nadana przez Prezydenta Miasta Krakowa (2009), Honorowa Odznaka „Zasłużony dla Głównego Instytutu Górnictwa” (2009), Profesor Honorowy Politechniki Śląskiej (2010), Małopolanin Roku 2009, Małopolska Nagroda Gospodarcza (2010), Naukowy Oskar za działalność naukową i organizacyjno-menedżerską (2010), Zasłużony dla KGHM Polska Miedź SA (2011), Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2011), Profesor Honorowy Narodowego Uniwersytetu Technicznego Nafty i Gazu w Iwanofrankowsku (2012), Srebrny Medal za Zasługi dla Województwa Małopolskiego (2012), Doktor Honoris Causa Uniwersytetu w Miszkolcu (2013), Doktor Honoris Causa Politechniki Świętokrzyskiej (2013), Doktor Honoris Causa Politechniki Śląskiej (2015), Doktor Honoris Causa Politechniki Lubelskiej (2016), Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (2017).

Utrzymuje kontakty z wieloma zagranicznymi ośrodkami naukowymi w takich krajach jak: Czechy, Niemcy, Norwegia, Rosja, Słowacja, Ukraina, Węgry, Wietnam, Chiny.

Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących:

 • mechaniki skał i gruntów (deformacje powierzchni, szkody górnicze, tąpania, wstrząsy, utrzymanie wyrobisk podziemnych),
 • budownictwa podziemnego (tunele, przejścia podziemne, garaże oraz podziemne składowiska odpadów),
 • zastosowań metod numerycznych w mechanice skał i gruntów,
 • energetyki (bezpieczeństwo energetyczne kraju).

Sumaryczny dorobek publikacyjny prof. Antoniego Tajdusia obejmuje 231 artykułów, 14 książek i monografii, 14 patentów oraz 320 niepublikowane prace naukowo-badawcze.

Jest członkiem wielu organizacji oraz instytucji naukowych:

 • Wiceprzewodniczący Komitetu Górnictwa PAN,
 • Członek Sekcji Mechaniki Górotworu Komitetu Górnictwa PAN,
 • Członek Komisji Nauk Technicznych PAU,
 • Członek Polskiego Komitetu Geotechniki,
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Mechaniki Górotworu PAN w Krakowie,
 • Przewodniczący Komitetu Sterującego dla Przygotowania Zagospodarowania Legnickiego Zagłębia Górniczo-Energetycznego Węgla Brunatnego,
 • Założyciel Małopolsko-Podkarpackiego Klastra Czystych Energii,
 • Członek Komisji ds. Zagrożeń Naturalnych w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny przy Wyższym Urzędzie Górniczym,
 • Członek Międzynarodowego Towarzystwa Mechaniki Skał,
 • Członek Rady Programowej kilku czasopism dotyczących górnictwa i budownictwa podziemnego oraz energetyki o zasięgu międzynarodowym (m.in. Journal of Anhui University of Science and Technology, Chiny; Journal Mining Engineering Rudarski Radowi, Serbia; Journal of Sustainable Mining),
 • Członek Stowarzyszenia Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze,
 • Członek Akademii Inżynierskiej w Polsce,
 • Przewodniczący Małopolskiej Rady Gospodarczej powołanej przez Marszałka Województwa Małopolskiego,
 • Redaktor Naczelny Kwartalnika „Archives of Mining Sciences”.
Wydarzenia

Brak wydarzeń na liście

Nasze Kanały
X