Prof. Bronisław Barchański, Prorektor ds. Kształcenia AGH w latach 1996–2002

Bronisław Barchański – urodził się 20 kwietnia 1941 r. w górniczym Orzegowie. Lata prosperity górniczego Orzegowa spowodowały, że jego dziadek przenosi się z początkiem XX w. z rodzinnego Bzia Zameckiego do Orzegowa, gdzie zatrudnia się w kopalni „Karol”. Tak zaczęła się trzypokoleniowa (dziadek, ojciec, syn) górnicza historia Bronisława Barchańskiego, który po maturze (LO w Rudzie Śląskiej) w 1960 r., w okresie „złotej epoki” górnictwa rozpoczyna studia w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Studia kończy w 1966 r. W trakcie studiów Opatrzność Boża spowodowała, że znalazł się pod pośrednią i bezpośrednią opieką dwóch wielkich mentorów.

Pierwszy mentor – biskup, kardynał, Ojciec Święty Jan Paweł II.

Na całe dotychczasowe życie Bronisława Barchańskiego (od czasów studiów) wywierał i wywiera ogromny wpływ św. Jan Paweł II Wielki. Szczególnie istotne wydarzenia to udział w duszpasterstwie akademickim św. Anny, gdzie m.in.:

– został zachęcony do przestudiowania bardzo ważnego dla studentów dzieła „Miłość i odpowiedzialność”,

– na jednym ze spotkań po liście biskupów polskich do biskupów niemieckich (1965 r.) abp Karol Wojtyła uzasadniał słuszność tezy „przebaczamy i prosimy o wybaczenie”. Spotkanie to rozpoczął od słów: „Witam panie i panów studentów oraz tych, co przybyli służbowo”. Słowa te zostały nagrodzone brawami.

Dalsze znaczące wypowiedzi Ojca Świętego oraz wydarzenia, które mocno utkwiły w pamięci Bronisława Barchańskiego to:

– „Nie lękajcie się. Otwórzcie, otwórzcie drzwi Chrystusowi” (1978 r.);

– „Niech zstąpi Duch Twój. Niech zstąpi Duch Twój i odmieni oblicze ziemi. Tej ziemi” (1979 r.);

– zbrodniczy zamach na Ojca Świętego (13 maja 1981 r.) i biały marsz na Rynku Głównym w Krakowie;

– „Każdy z Was młodzi przyjaciele znajduje też w życiu swoje Westerplatte” (1987 r.);

– „Polska znajduje się dzisiaj na bardzo ważnym wirażu dziejów. Decydują się losy narodu, ich przyszły kształt, także ich ciągłość. W tym ważnym procesie nie może braknąć twórczego wkładu polskich uczonych, profesorów, a także studiującej młodzieży. Nie może braknąć ich twórczego zaangażowania i wierności prawdzie. Wiemy jak wiele to czasem kosztuje” (1996 r.);

– odejście Ojca Świętego – spontaniczne „krzyże pamięci” na Miasteczku Studenckim AGH (2005 r.);

– kanonizacja Jana Pawła II (2014 r.) oraz uroczystości związane z 40-leciem wyboru Karola Wojtyły na papieża (2018 r.);

Dla częściowego ukazania fragmentu z życiorysu genialnego Polaka – Jana Pawła II Bronisław Barchański podjął próbę przedstawienia jego życiorysu w książce pt. „Polski górnik został Świętym” (2014 r.).

Drugi mentor – prof. Bolesław Krupiński.

Na życie studenckie i zawodowe Bronisława Barchańskiego istotny wpływ wywarł prof. Bolesław Krupiński. Lata 60. XX w. to „złoty wiek” rozwoju przemysłu wydobywczego w Polsce. Prof. Krupiński zachęcał Bronisława Barchańskiego w trakcie studiów jak i w dalszych latach do podejmowania następujących działań:

– nauki języków obcych,

– uzupełnienia programu studiów (trwały 12 semestrów za jego przyczyną) o kolejne podróże studyjne oraz praktyki krajowe i zagraniczne.

Prof. Bolesław Krupiński prosił studentów oraz absolwentów, w tym i Bronisława Barchańskiego, aby kontynuowali jego misję dotyczącą edukacji studentów – górników. Realizacji testamentu prof. Bolesława Krupińskiego podjął się m.in. Bronisław Barchański, który zorganizował „n” praktyk zagranicznych w czołowych ośrodkach naukowych i przemysłowych, w tym:

– praktyki zawodowo-językowe na budowie sztolni wodnej (11 km) w NRD w latach 1975–1980 (każdorazowo 30 osób),

– staż naukowo-przemysłowy w Japonii – 1978 r. (20 osób),

– kompleksowe praktyki zawodowo-językowe na najgłębszej i najnowocześniejszej na świecie głębinowej kopalni węgla kamiennego (1545–1640 m) w Ibbenbüren (RFN) w latach 1980–2002 (łącznie dla 310 osób).

Korzystając z bezpośredniego i pośredniego wsparcia dwóch wielkich mentorów, po ukończeniu studiów i odbytym stażu przemysłowym w kraju i za granicą, 1 października 1968 r. został zatrudniony na stanowisku asystenta, a następnie starszego asystenta w Katedrze Głębienia Szybów i Obudowy Górniczej Wydziału Górniczego.

Pracę doktorską obronił w 1975 r. W 1989 r. obronił rozprawę habilitacyjną. W 1990 r. powołany na stanowisko docenta, a w 1992 r. na stanowisko profesora nadzwyczajnego AGH. W 1997 r. został mianowany profesorem tytularnym, by w 2003 r. zostać profesorem zwyczajnym.

Pełnił m.in. funkcję kierownika Katedry Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle (2004–2005), prodziekana Wydziału Górniczego (1990–1993) oraz Prorektora ds. Kształcenia AGH (1996–2002). Był pełnomocnikiem Rektora ds. Praktyk Zagranicznych, członkiem Senatu AGH oraz członkiem Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych w Polsce. Największym zawodowym sukcesem był wybór na kierownika katedry, której założycielem i wieloletnim kierownikiem był prof. Bolesław Krupiński – mentor Bronisława Barchańskiego.

Staże naukowo-przemysłowe odbył w wielu zagranicznych ośrodkach – łącznie ok. 60 miesięcy staży i pobytów studyjnych.

Członek wielu organizacji i stowarzyszeń, w tym:

– od 1999 r. – członek Narodowego Komitetu Organizacyjnego Światowych Kongresów,

– w latach 1996–2010 i od 2017 r. – jest przewodniczącym Komisji ds. Szkoleń,

– członek – założyciel Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Archidiecezji Krakowskiej,

– członek Rycerstwa Orderu Jasnogórskiej Bogarodzicy.

15 października 2015 r. został powołany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę do Narodowej Rady Rozwoju. Ponadto członek zagranicznych organizacji naukowo-badawczych, m.in. Gesellschaft Fur Bergbau, Metalurgie, Rohstoff und Umweltechnik – GDMB – RFN (od 1990 r.), Bergmannischer Verband Osterreichs – BVO Austria (od 1991 r.), European Association of Mining Professors – Wielka Brytania (od 1998 r.).

Jego dorobek naukowy obejmuje łącznie 126 prac opublikowanych w krajowych i zagranicznych wydawnictwach oraz 72 prac niepublikowanych (opracowania, projekty i ekspertyzy). Dorobek ten wielokrotnie przedstawiał na konferencjach, sympozjach krajowych i zagranicznych. Uczestniczył w prestiżowych Światowych Kongresach Górniczych (Düsseldorf, Belgrad, Sofia, Sztokholm, Istambuł, Acapulco, Kraków). W trakcie ww. konferencji prowadził wielokrotnie obrady plenarne i w sekcjach.

Promotor i recenzent 145 prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich oraz opiekun 12 studentów indywidualnych (w tym 5 obcokrajowców). Promotor 4 przewodów doktorskich (w tym jeden obcokrajowiec z RFN). Recenzent 7 przewodów doktorskich oraz 3 przewodów habilitacyjnych (1 w TU Clausthal-Zellerfeld RFN). Wykładał gościnnie na zagranicznych uczelniach (TU Bergakademie Freiberg – RFN, Montanuniversität Leoben – Austria, TU Berlin – RFN, RWTH Aachen – RFN, ETH Zurich – Szwajcaria, TFH Bochum –RFN, DMT Essen – RFN).

Dyscyplina / specjalności: górnictwo, projektowanie i budowa kopalń, budownictwo podziemne, ekologia zasobów naturalnych.

Odznaczenia i nagrody: Srebrny Krzyż Zasługi (1976), Złoty Krzyż Zasługi (1984), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2000), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2002), 3 nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz kilkanaście nagród Rektora AGH. Ponadto Honorowe Obywatelstwo miasta Ruda Śląska (2008), Silberne Georg Agricola – medal nadany za zasługi dla górnictwa europejskiego przez Kapitułę GDMB – RFN (2015), Ehrenbürger der TU Bergakademie Freiberg – najwyższe odznaczenie nadawane obcokrajowcom przez Senat TU Bergakademie Freiberg (2005) oraz odznaki i wyróżnienia Górnicze (15). Posiada I, II, III stopień Generalnego Dyrektora Górniczego.

Żonaty, ma czworo dzieci – trzy córki i jednego syna oraz trzy wnuczki.

Jego głównym hobby jest historia stosunków polsko-niemieckich ze szczególnym uwzględnieniem czasów okupacji niemieckiej. Wiele uwagi poświęcił zbrodniom niemieckim popełnionym na polskich uczonych. Dla uczczenia pamięci ofiar „Sonderaktion Krakau” zorganizował dla studentów AGH kilkanaście podróży studyjnych na trasie Sachsenhausen – Buchenwald – Dachau – Mauthausen – Gusen.

Ponadto lubi muzykę poważną, jest bibliofilem i (ku zgorszeniu żony) zbieraczem kufli (zbiór liczy ok. 300 sztuk).

Wydarzenia

Brak wydarzeń na liście

Nasze Kanały
X