Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz urodził się 5 maja 1947 r. w Środzie Śląskiej. Był jedynakiem, co powodowało, że był bardzo związany uczuciowo z matką, która godzinami opowiadała mu treść różnych książek. Rodzice stracili w czasie wojny całą bibliotekę i musieli przeprowadzić się z rodzinnej Łodzi na Ziemie Odzyskane, ale matka – Józefa – pamiętała tak dobrze fabułę przeczytanych książek, że opowiadając z pamięci ich treść kilkuletniemu dziecku, dostarczyła mu tyle informacji, że gdy w 1957 r. u zamożniejszych sąsiadów oglądali na telewizorze Wisła teleturniej na temat Trylogii – znał odpowiedzi na wszystkie pytania kierowane na ekranie do wszystkich zawodników.

Niestety matka zaczęła chorować i w 1960 r. rodzina przeniosła się do Myślenic, bo lekarze zalecali jako remedium klimat górski. Jednak to był rak płuc i w 1964 r. matka zmarła. Przez ostatnie miesiące syn dniem i nocą czuwał przy niej, podając kolejne dawki morfiny, gdy cierpienia się nasilały. W efekcie nie miał czasu na życie towarzyskie w gronie rówieśników, za to ustawicznie startował w różnych konkursach, najczęściej wygrywając. Najbardziej znaczącym sukcesem było I miejsce w ogólnopolskiej Olimpiadzie Astronomicznej.

Liceum, do którego uczęszczał w Myślenicach, było na wskroś humanistyczne. Głównym przedmiotem nauczanym (poza kanonem języka polskiego i matematyki) była łacina, której nauczała hrabina Helena Konopkowa, będąca też wychowawczynią jego klasy. W efekcie do dziś czytuje klasyczną literaturę łacińską, zwłaszcza fascynujące Commentarii de bello Gallico Gajusza Juliusza Cesara, a także potrafi z pamięci cytować fragmenty poezji Owidiusza i mowy Cycerona.

Intensywne kształcenie w zakresie łaciny i kultury starożytnego Rzymu nie zmieniły jego zamiłowań, które od szkoły podstawowej wiązał z techniką. Dlatego ulubionym przedmiotem w liceum była fizyka (genialnie nauczana przez prof. Andrzeja Bałę), a podstawowym marzeniem były studia techniczne.

Ukończywszy w 1965 r. liceum podjął studia na Wydziale Elektrycznym AGH, który ukończył (z wyróżnieniem) w 1971 r. – i od tego czasu pracuje na tym wydziale (który w międzyczasie wiele razy zmieniał nazwy, ale nie zmieniał swojej tożsamości). Zajmuje się głównie biocybernetyką i inżynierią biomedyczną, ale dużo publikował także w obszarze automatyki i robotyki, a także informatyki. W sumie bilans publikacji jest pokaźny: napisał ponad 100 książek, opublikował ponad 1000 artykułów naukowych i referatów konferencyjnych, a dodatkowo popularyzując wiedzę napisał ponad 700 felietonów popularnonaukowych, brał udział ponad 300 audycjach radiowych popularyzujących wiedzę, prowadzi blog popularnonaukowy, gdzie obecnie jest ponad 300 wpisów.

Bardzo angażował się w kształcenie kadr naukowych. Wypromował ponad 70 doktorów, recenzował ponad 300 innych doktoratów, ponad 160 habilitacji i ponad 150 wniosków profesorskich.

Uczył na AGH w pełnym wymiarze czasu pracy przez 47 lat, a ponadto wykładał na Uniwersytecie Ekonomicznym (ponad 30 lat), na Uniwersytecie Pedagogicznym, na kilku wydziałach UJ, na AWF, a nawet na Akademii Sztuk Pięknych.

Podczas pracy na AGH pełnił funkcje wicedyrektora instytutu, kierownika zakładu, kierownika katedry, kierownika studiów doktoranckich i (trzykrotnie) rektora.

Był na okres wielu kadencji wybierany do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułu Naukowego, a w przeszłości z ogólnopolskiego wyboru był członkiem KBN i Rady Nauki.

Członek wielu akademii krajowych i zagranicznych, m.in. Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności, (organizator i wieloletni przewodniczący Komisji Nauk Technicznych PAU), Europejskiej Akademii Nauki, Sztuki i Literatury, Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodniczych, Akademii Inżynierskiej w Polsce i wielu innych. Członek IEEE, SPIE, ACM, a także członek honorowy Polskiego Towarzystwa Informatycznego i Polskiego Towarzystwa Fonetycznego.

Otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień, w tym 12 tytułów Doktora Honoris Causa różnych uczelni krajowych i zagranicznych.

Wydarzenia

Brak wydarzeń na liście

Nasze Kanały
X