Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz urodził się 5 maja 1947 r. w Środzie Śląskiej. Był jedynakiem, co powodowało, że był bardzo związany uczuciowo z matką, która godzinami opowiadała mu treść różnych książek. Rodzice stracili w czasie wojny całą bibliotekę i musieli przeprowadzić się z rodzinnej Łodzi na Ziemie Odzyskane, ale matka – Józefa – pamiętała tak dobrze fabułę przeczytanych książek, że opowiadając z pamięci ich treść kilkuletniemu dziecku, dostarczyła mu tyle informacji, że gdy w 1957 r. u zamożniejszych sąsiadów oglądali na telewizorze Wisła teleturniej na temat Trylogii – znał odpowiedzi na wszystkie pytania kierowane na ekranie do wszystkich zawodników.

Niestety matka zaczęła chorować i w 1960 r. rodzina przeniosła się do Myślenic, bo lekarze zalecali jako remedium klimat górski. Jednak to był rak płuc i w 1964 r. matka zmarła. Przez ostatnie miesiące syn dniem i nocą czuwał przy niej, podając kolejne dawki morfiny, gdy cierpienia się nasilały. W efekcie nie miał czasu na życie towarzyskie w gronie rówieśników, za to ustawicznie startował w różnych konkursach, najczęściej wygrywając. Najbardziej znaczącym sukcesem było I miejsce w ogólnopolskiej Olimpiadzie Astronomicznej.

Liceum, do którego uczęszczał w Myślenicach, było na wskroś humanistyczne. Głównym przedmiotem nauczanym (poza kanonem języka polskiego i matematyki) była łacina, której nauczała hrabina Helena Konopkowa, będąca też wychowawczynią jego klasy. W efekcie do dziś czytuje klasyczną literaturę łacińską, zwłaszcza fascynujące Commentarii de bello Gallico Gajusza Juliusza Cesara, a także potrafi z pamięci cytować fragmenty poezji Owidiusza i mowy Cycerona.

Intensywne kształcenie w zakresie łaciny i kultury starożytnego Rzymu nie zmieniły jego zamiłowań, które od szkoły podstawowej wiązał z techniką. Dlatego ulubionym przedmiotem w liceum była fizyka (genialnie nauczana przez prof. Andrzeja Bałę), a podstawowym marzeniem były studia techniczne.

Ukończywszy w 1965 r. liceum podjął studia na Wydziale Elektrycznym AGH, który ukończył (z wyróżnieniem) w 1971 r. – i od tego czasu pracuje na tym wydziale (który w międzyczasie wiele razy zmieniał nazwy, ale nie zmieniał swojej tożsamości). Zajmuje się głównie biocybernetyką i inżynierią biomedyczną, ale dużo publikował także w obszarze automatyki i robotyki, a także informatyki. W sumie bilans publikacji jest pokaźny: napisał ponad 100 książek, opublikował ponad 1000 artykułów naukowych i referatów konferencyjnych, a dodatkowo popularyzując wiedzę napisał ponad 700 felietonów popularnonaukowych, brał udział ponad 300 audycjach radiowych popularyzujących wiedzę, prowadzi blog popularnonaukowy, gdzie obecnie jest ponad 300 wpisów.

Bardzo angażował się w kształcenie kadr naukowych. Wypromował ponad 70 doktorów, recenzował ponad 300 innych doktoratów, ponad 160 habilitacji i ponad 150 wniosków profesorskich.

Uczył na AGH w pełnym wymiarze czasu pracy przez 47 lat, a ponadto wykładał na Uniwersytecie Ekonomicznym (ponad 30 lat), na Uniwersytecie Pedagogicznym, na kilku wydziałach UJ, na AWF, a nawet na Akademii Sztuk Pięknych.

Podczas pracy na AGH pełnił funkcje wicedyrektora instytutu, kierownika zakładu, kierownika katedry, kierownika studiów doktoranckich i (trzykrotnie) rektora.

Był na okres wielu kadencji wybierany do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułu Naukowego, a w przeszłości z ogólnopolskiego wyboru był członkiem KBN i Rady Nauki.

Członek wielu akademii krajowych i zagranicznych, m.in. Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności, (organizator i wieloletni przewodniczący Komisji Nauk Technicznych PAU), Europejskiej Akademii Nauki, Sztuki i Literatury, Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodniczych, Akademii Inżynierskiej w Polsce i wielu innych. Członek IEEE, SPIE, ACM, a także członek honorowy Polskiego Towarzystwa Informatycznego i Polskiego Towarzystwa Fonetycznego.

Otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień, w tym 12 tytułów Doktora Honoris Causa różnych uczelni krajowych i zagranicznych.

Wydarzenia

kwiecień

13marallday30czeNie samą pracą żyje człowiek. Hobby pracowników AGH

25kwiallday28XXII Rajd Mechanika

maj

13marallday30czeNie samą pracą żyje człowiek. Hobby pracowników AGH

04majallday18Rejs „ZNACZY AGH”

09majallday56. Konferencja Studenckich Kół Naukowych AGH

Nasze Kanały
X