Urodziłam się 18 stycznia 1919 r. w Leżajsku. Mój ojciec Piotr Maślanka był nauczycielem gimnazjalnym, a matka Helena nauczycielką. Od 12 roku życia mieszkałam w Krakowie, kończąc tam gimnazjum i zdając maturę w 1937 r. w VII Państwowym Gimnazjum Żeńskim im. Adama Mickiewicza w Krakowie. W tym samym roku rozpoczęłam studia na Wydziale Hutniczym AGH. Do wybuchu wojny zaliczyłam 4 semestry. W okresie wojny brałam udział w tajnym nauczaniu, przygotowując uczniów do tajnej matury.

Po zakończeniu wojny kontynuowałam dalej studia na AGH, uzyskując z wyróżnieniem dyplom inżyniera metalurga. Na ostatnim semestrze byłam zatrudniona w charakterze młodszego asystenta w Katedrze Metaloznawstwa u prof. Władysława Łoskiewicza.

Pracę zawodową rozpoczęłam w roku 1946 w Zakładach Metalurgicznych w Trzebinii (wówczas „Huta Cynku”). Pracowałam tam w oddziale badawczym, zajmując się opracowaniem produkcji tlenku aluminium, otrzymywaniem magnezu, jak i elektrolizą aluminium. W 1950 r. zawarłam związek małżeński z inż. Marianem Ormanem. W 1951 r. rozpoczęłam pracę w Instytucie Metali Nieżelaznychy w Gliwicach na stanowisku Kierownika Zakładu Elektrometalurgii. W roku 1954 obroniłam pracę doktorską na AGH.

W styczniu 1955 r. urodził się mój syn Leszek.

W tym samym roku rozpoczełam pracę w Instytucie Metali Lekkich w Skawinie na stanowisku Kierownika Zakładu Metalurgii Aluminium. W 1956 r. otrzymałam tytuł naukowy docenta przyznany przez Centralną Komisję Kwalifikacyjną.

W roku 1968 rozpoczełam pracę na AGH na stanowisku Kierownika Katedry Metalurgii Metali Nieżelaznych na Wydziale Metali Nieżelaznych. Również w tym czasie zmieniono nazwę Katedra na Zakład. W tym charakterze pracowałam do emerytury, to jest do roku 1989. W roku 1973 otrzymałam tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1983 r. tytuł profesora zwyczajnego.

Jestem autorem lub współautorem 7 wydawnictw książkowych, jak i licznych publikacji w czasopismach naukowych. W roku 1979 r. otrzymałam Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

 

Wydarzenia

Brak wydarzeń na liście

Nasze Kanały
X