W filmie z okazji 100-lecia AGH przedstawiono przekrojowo historię uczelni. Dynamicznie zmieniająca się sekwencja ujęć przedstawia imponujący rozwój AGH na tle przemian cywilizacyjnych, jakie dokonały się na przestrzeni minionego stulecia za sprawą nauki i techniki – począwszy od dwudziestolecia międzywojennego, kiedy Akademia wiodła prym w obszarze rozwijającego się przemysłu górniczego i hutniczego, a dziś – nowoczesnego uniwersytetu, w którym prowadzone są interdyscyplinarne badania i tworzy się innowacyjne technologie.

W spocie zaprezentowano unikatowe materiały filmowe, historyczne zdjęcia oraz współczesne ujęcia. Motywem przewodnim łączącym wszystkie obrazy są ludzie, którzy z wielką pasją i zaangażowaniem tworzyli i tworzą naszą uczelnię – ta idea wypływa z realizowanej od kilku lat przez AGH kampanii wizerunkowej WIEDZA – PASJA – WIĘŹ, która towarzyszy również obchodom 100-lecia uczelni.

Spot otwierają fragmenty najstarszego materiału filmowego o AGH zachowanego w zbiorach Filmoteki Narodowej. Reportaż z 1923 r. pt. „Prezydent Wojciechowski w Krakowie”, będący perełką kina niemego, dokumentuje wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Akademii Górniczej. Na ujęciach z uroczystości, które odbyły się 15 czerwca 1923 r., widać m.in. defiladę wojskową ulicami Krakowa, a także historyczny moment podpisania aktu erekcyjnego przez Stanisława Wojciechowskiego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Bezpośrednio za prezydentem stoi prof. Jan Studniarski, rektor Akademii Górniczej w latach 1922–1924. Cały, ponad trzyminutowy reportaż został zrealizowany przez Alberta Wywerkę. Materiał został udostępniony przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny.

Kolejna część opiera się na narracji fotograficznej:

  • Sekwencję otwiera zdjęcie z 1912 r., na którym widać założycieli uczelni.
  • Fotografia w laboratorium, wykonana w roku akademickim 1926/1927, przedstawia studentów Akademii Górniczej w Zakładzie Metalografii na Krzemionkach.
  • Zdjęcie z władzami AGH zostało wykonane podczas inauguracji roku akademickiego 1932/1933. Stoją od lewej: prof. Walery Goetel – dziekan Wydziału Górniczego, prof. Zygmunt Sariusz-Bielski – rektor, prof. Władysław Takliński – prorektor, prof. Mieczysław Jeżewski – dziekan Wydziału Hutniczego.
  • Kolejna fotografia przedstawia dostojnych uczestników balu na schodach w gmachu głównym. Bal odbył się w grudniu 1938 r. i był jedną z uroczystości z okazji 20-lecia Akademii Górniczej.
  • Na ostatnim ze zdjęć widać studentów AGH w trakcie wykładu.

Zdjęcia pochodzą z archiwum AGH oraz ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Wśród współczesnych ujęć z udziałem studentów i pracowników AGH znalazły się takie miejsca jak: hol reprezentacyjny w gmachu głównym, wnętrza Centrum Informatyki, Centrum Obsługi Badań Naukowych i Dydaktyki, komora bezechowa w Laboratorium Akustyki Technicznej, hala Odlewni Doświadczalnej, Laboratorium Maszyn Górniczych, Laboratorium Cienkich Warstw, Nanostruktur i Spektroskopii Fotoelektronów, Laboratorium Industry 4.0, Laboratorium Ablacji Laserowej i Nanolitografii, Aula Centrum Dydaktyki, Miasteczko Studenckie AGH, Klub STUDIO, Studio Muzyczne Kotłownia oraz kopuła obserwatorium satelitarnego AGH.

Spot został zrealizowany przez Dział Informacji i Promocji AGH. Dziękujemy pracownikom i studentom uczestniczącym w nagraniach.

Wydarzenia

Brak wydarzeń na liście

Nasze Kanały
X