W filmie z okazji 100-lecia AGH przedstawiono przekrojowo historię uczelni. Dynamicznie zmieniająca się sekwencja ujęć przedstawia imponujący rozwój AGH na tle przemian cywilizacyjnych, jakie dokonały się na przestrzeni minionego stulecia za sprawą nauki i techniki – począwszy od dwudziestolecia międzywojennego, kiedy Akademia wiodła prym w obszarze rozwijającego się przemysłu górniczego i hutniczego, a dziś – nowoczesnego uniwersytetu, w którym prowadzone są interdyscyplinarne badania i tworzy się innowacyjne technologie.

W spocie zaprezentowano unikatowe materiały filmowe, historyczne zdjęcia oraz współczesne ujęcia. Motywem przewodnim łączącym wszystkie obrazy są ludzie, którzy z wielką pasją i zaangażowaniem tworzyli i tworzą naszą uczelnię – ta idea wypływa z realizowanej od kilku lat przez AGH kampanii wizerunkowej WIEDZA – PASJA – WIĘŹ, która towarzyszy również obchodom 100-lecia uczelni.

Spot otwierają fragmenty najstarszego materiału filmowego o AGH zachowanego w zbiorach Filmoteki Narodowej. Reportaż z 1923 r. pt. „Prezydent Wojciechowski w Krakowie”, będący perełką kina niemego, dokumentuje wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Akademii Górniczej. Na ujęciach z uroczystości, które odbyły się 15 czerwca 1923 r., widać m.in. defiladę wojskową ulicami Krakowa, a także historyczny moment podpisania aktu erekcyjnego przez Stanisława Wojciechowskiego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Bezpośrednio za prezydentem stoi prof. Jan Studniarski, rektor Akademii Górniczej w latach 1922–1924. Cały, ponad trzyminutowy reportaż został zrealizowany przez Alberta Wywerkę. Materiał został udostępniony przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny.

Kolejna część opiera się na narracji fotograficznej:

  • Sekwencję otwiera zdjęcie z 1912 r., na którym widać założycieli uczelni.
  • Fotografia w laboratorium, wykonana w roku akademickim 1926/1927, przedstawia studentów Akademii Górniczej w Zakładzie Metalografii na Krzemionkach.
  • Zdjęcie z władzami AGH zostało wykonane podczas inauguracji roku akademickiego 1932/1933. Stoją od lewej: prof. Walery Goetel – dziekan Wydziału Górniczego, prof. Zygmunt Sariusz-Bielski – rektor, prof. Władysław Takliński – prorektor, prof. Mieczysław Jeżewski – dziekan Wydziału Hutniczego.
  • Kolejna fotografia przedstawia dostojnych uczestników balu na schodach w gmachu głównym. Bal odbył się w grudniu 1938 r. i był jedną z uroczystości z okazji 20-lecia Akademii Górniczej.
  • Na ostatnim ze zdjęć widać studentów AGH w trakcie wykładu.

Zdjęcia pochodzą z archiwum AGH oraz ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Wśród współczesnych ujęć z udziałem studentów i pracowników AGH znalazły się takie miejsca jak: hol reprezentacyjny w gmachu głównym, wnętrza Centrum Informatyki, Centrum Obsługi Badań Naukowych i Dydaktyki, komora bezechowa w Laboratorium Akustyki Technicznej, hala Odlewni Doświadczalnej, Laboratorium Maszyn Górniczych, Laboratorium Cienkich Warstw, Nanostruktur i Spektroskopii Fotoelektronów, Laboratorium Industry 4.0, Laboratorium Ablacji Laserowej i Nanolitografii, Aula Centrum Dydaktyki, Miasteczko Studenckie AGH, Klub STUDIO, Studio Muzyczne Kotłownia oraz kopuła obserwatorium satelitarnego AGH.

Spot został zrealizowany przez Dział Informacji i Promocji AGH. Dziękujemy pracownikom i studentom uczestniczącym w nagraniach.

Wydarzenia

kwiecień

13marallday30czeNie samą pracą żyje człowiek. Hobby pracowników AGH

25kwiallday28XXII Rajd Mechanika

maj

13marallday30czeNie samą pracą żyje człowiek. Hobby pracowników AGH

04majallday18Rejs „ZNACZY AGH”

09majallday56. Konferencja Studenckich Kół Naukowych AGH

Nasze Kanały
X