październik, 2018

04paź09:00100. uroczysta inauguracja roku akademickiego w AGH

Więcej

Szczegóły wydarzenia

4 października 2018 r. AGH zainaugurowała rok akademicki 2018/2019. Jubileuszowa 100. inauguracja otwiera obchody 100-lecia uczelni.

100. Inauguracja Roku Akademickiego w AGH – publikacja

Fotorelacje z inauguracji:

Inauguracja rozpoczęła się w Kolegiacie Uniwersyteckiej św. Anny, gdzie społeczność akademicka zgromadziła się na mszy świętej. Tradycyjnie przez teren kampusu AGH przeszedł uroczysty pochód, w którym licznie uczestniczyli profesorowie, pracownicy uczelni, studenci. Przemarsz uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna AGH.

Uroczyste posiedzenie Senatu AGH otworzyła pieśń Gaude Mater Polonia, którą wykonał Zespół Pieśni i Tańca AGH „Krakus”. Następnie Rektor AGH prof. Tadeusz Słomka przywitał licznie przybyłych gości – władze państwowe, wojewódzkie i samorządowe, przedstawicieli świata nauki, przemysłu, korpusu dyplomatycznego, pracowników i studentów AGH.

Przemówienie inauguracyjne
W przemówieniu inauguracyjnym Rektor AGH zwrócił uwagę na wyjątkową rangę tegorocznej uroczystości.
Corocznie spotykamy się w Auli Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej, aby uroczyście rozpocząć nowy rok akademicki. Tym razem spotkanie to jest szczególne i wyjątkowe – świętujemy bowiem setną inaugurację roku akademickiego w naszej uczelni. W 2013 r. obchodziliśmy setną rocznicę powołania Akademii Górniczej, dlatego od niedawna na gmachu głównym AGH widnieje napis: „Rok założenia 1913”. Dziś możemy powiedzieć, że mija 100 lat aktywnej działalności naszej Alma Mater, ponieważ tworzenie Akademii było procesem, który rozpoczął się w 1816 r., a zakończył 20 października 1919 r.

W dalszej części wystąpienia prof. Tadeusz Słomka mówił o powstaniu i rozwoju Akademii Górniczej.
– Oczekiwania i nadzieje były bardzo duże. Odradzająca się gospodarka potrzebowała wsparcia dla rodzimego górnictwa i hutnictwa. 100 lat temu, rocznie około 300 młodych Polaków wyjeżdżało za granicę, aby zdobywać wiedzę górniczą. Władze miejskie i ogólnopolskie w odpowiednim momencie dostrzegły potrzebę inwestycji w tym strategicznym dla naszego kraju obszarze. Władze Akademii Górniczej krok po kroku realizowały swoje założenia – określając programy kształcenia, przygotowując plany inwestycyjne, a także przez lata poszerzając ofertę kształcenia. W dobie zaawansowanej technologii, robotyki, autonomicznych pojazdów czy superkomputerów trudno sobie to wyobrazić, ale pierwszy patent Akademii Górniczej dotyczył łopaty piekarniczej.

Rektor AGH przywołał również najważniejsze osiągnięcia i wyróżnienia naszych pracowników i studentów AGH na przestrzeni minionego roku, a także odniósł się do ministerialnej reformy.
– Rozpoczynamy bardzo ważny rok dla systemu szkolnictwa wyższego w Polsce. Po wielu miesiącach prac, weszła w życie ustawa prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która jest odpowiedzią na dynamicznie zmieniające się potrzeby gospodarki. Planowane zmiany są z pewnością dla środowiska akademickiego nowością i pewną niewiadomą, ale wiele proponowanych rozwiązań: większa autonomia, doskonalenie procesu kształcenia, zmiany w ewaluacji jednostek, zwiększone nakłady na naukę i nowe reguły wydawania środków finansowych, nowe ścieżki kariery akademickiej powinny doprowadzić do szybkiego rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce. Akademia Górniczo-Hutnicza od początku aktywnie uczestniczyła w konsultacjach dokumentu i jestem przekonany, że nasza uczelnia jest gotowa do rozpoczęcia jej wdrażania.
(…)
– Na zakończenie życzę całej społeczności Akademii Górniczo-Hutniczej, aby nadchodzący rok akademicki był równie pomyślny jak poprzednie 100 lat i przyniósł jeszcze więcej sukcesów zarówno zawodowych, jak i osobistych –
powiedział prof. Tadeusz Słomka.

Premiera filmu jubileuszowego
Po swoim przemówieniu Rektor AGH zapowiedział premierę spotu jubileuszowego. W filmie wykorzystano m.in. unikatowe archiwalne nagrania z 1923 r. z uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod gmach Akademii Górniczej.

Wystąpienia gości
Gościem uroczystości był Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, który wygłosił przemówienie. Głos zabrał również Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski.

Immatrykulacja studentów I roku
Najważniejszym momentem uroczystości była immatrykulacja studentów I roku. Każdy wydział AGH reprezentowało dwoje najlepszych, nowo przyjętych studentów, którzy w imieniu własnym i swoich kolegów złożyli uroczyste ślubowanie. Ceremonię przeprowadził Prorektor ds. Kształcenia AGH prof. Wojciech Łużny. W Auli wybrzmiało radosne Gaudeamus igitur, a prof. Tadeusz Słomka skierował słowa do studentów.

Nie zapominajcie, że wykształcenie jest czymś, co prawie wszyscy otrzymują, wielu przekazuje dalej, a tylko nieliczni posiadają – powiedział Rektor AGH.

W imieniu studentów głos zabrał Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Marcin Krukowski.

Tytuł Konsula Honorowego dla prof. Tadeusza Więckowskiego
Podczas uroczystości odbyła się wyjątkowa ceremonia – tytułem Konsula Honorowego uhonorowano prof. Tadeusza Więckowskiego, rektora Politechniki Wrocławskiej w latach 2008–2016. Dokonania Profesora przedstawił Prorektor ds. Nauki AGH prof. Andrzej Pach.

Jak czytamy w uzasadnieniu wyróżnienie zostało przyznane „za intensyfikację współpracy naukowo-badawczej między AGH i Politechniką Wrocławską, za współutworzenie i kierowanie Instytutem Autostrada Technologii i Innowacji, zrzeszającym uczelnie i podmioty gospodarcze, który stanowi wzorcowy przykład współpracy nauki z przemysłem i biznesem”.

Wręczenie nagród
W trakcie posiedzenia wręczono również nagrody i stypendia. Prorektor ds. Ogólnych AGH prof. Mirosław Karbowniczek ogłosił laureatów Nagrody im. Profesora Władysława Taklińskiego, Nagrody im. Profesora Antoniego Rodziewicza-Bielewicza oraz Nagrody im. Profesora Zbigniewa Engela. Z kolei ceremonii wręczenia „Diamentów AGH” oraz stypendiów Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich przewodniczyła Prorektor ds. Studenckich AGH prof. Anna Siwik.

Zgromadzeni uczcili również minutą ciszy wszystkich zmarłych, którzy odeszli w minionym roku akademickim.

Wykład inauguracyjny
Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Rolf Heuer, dyrektor generalny Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w latach 2009–2015. Wystąpienie nosiło tytuł „Science for Society”.

Zamykając posiedzenie, Rektor AGH podziękował Profesorowi za wykład, gościom za przybycie, a także skierował słowa podziękowania dla instytucji, które udzieliły AGH wsparcia finansowego w związku z organizacją obchodów. Prorektor ds. Współpracy AGH prof. Jerzy Lis przedstawił partnerów jubileuszu (zestawienie na stronie: 100lat.agh.edu.pl). Uroczystość zakończył hymn państwowy odegrany przez Orkiestrę Reprezentacyjną AGH.

Jubileusz 100-lecia AGH
W roku 2019, ogłoszonym rokiem 100-lecia AGH, odbędą się uroczyste obchody otwarcia uczelni. Inauguracja 100. roku akademickiego otwiera obchody jubileuszu, a ich kulminacją będą uroczystości w październiku 2019 r. Obchody zakończą się w czerwcu 2020 r.

Jubileusz 100-lecia AGH został objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Komitet Honorowy Obchodów 100-lecia AGH
W Komitecie Honorowym Obchodów 100-lecia AGH znajdują się: prof. Roman Ney, Rektor AGH w latach 1972–1975, 1979–1981; prof. Mirosław Handke, Rektor AGH w latach 1993–1998; prof. Ryszard Tadeusiewicz, Rektor AGH w latach 1998–2005; prof. Antoni Tajduś, Rektor AGH w latach 2005–2012; dr Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Piotr Ćwik, Wojewoda Małopolski; Jacek Krupa, Marszałek Województwa Małopolskiego; prof. dr hab. Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa.

 

Listy gratulacyjne dla AGH w związku z inauguracją nadesłali:

 • Prezydent RP Andrzej Duda,
 • Poseł na Sejm RP Marek Sowa,
 • Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa,
 • Prezydent Miasta Krosna Piotr Przytocki,
 • Burmistrz Miasta Jarosławia Waldemar Paluch,
 • Prezes Oddziału PAN w Katowicach, DHC AGH prof. Józef Dubiński,
 • Rektor Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki prof. Jan Kazior,
 • Rektor Politechniki Gdańskiej prof. Jacek Namieśnik,
 • Rektor Politechniki Koszalińskiej prof. Tadeusz Bohdal,
 • Rektor Politechniki Poznańskiej prof. Tomasz Łodygowski,
 • Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. Zygmunt Litwińczuk,
 • Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie prof. Stanisław Michałowski,
 • Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jerzy Piotr Gwizdała,
 • Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie prof. Marek Rocki,
 • Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Andrzej Kowalczyk,
 • Rektor Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy prof. Tomasz Topoliński,
 • Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie prof. Grzegorz Przebinda,
 • Rektor Uniwersytetu Technicznego- Bergakademie Freiberg prof. Dr. Klaus-Dieter Barbknecht,
 • Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ks. prof. Antoni Dębiński,
 • Arcybiskup Metropolita Krakowski Stanisław Kardynał Dziwisz,
 • Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Tomasz Zjawiony,
 • Wiceprzewodniczący, Sekretarz Generalny Towarzystwa Przyjaźni Wietnamsko-Polskiej, Konsul Honorowy AGH Ho Chi Hung,
 • Prof. Dan-Maniu Duse, DHC AGH,
Gallery not found.

Godzina

(Czwartek) 09:00

Miejsce

Akademia Górniczo-Hutnicza

al. Mickiewicza 30

Wydarzenia

Brak wydarzeń na liście

Nasze Kanały
X