maj, 2019

09majallday56. Konferencja Studenckich Kół Naukowych AGH

Więcej

Szczegóły wydarzenia

Konferencje Studenckich Kół Naukowych AGH to jedne z ważniejszych przedsięwzięć studenckiego ruchu naukowego w naszej uczelni. Stanowią one swego rodzaju podsumowanie działalności naukowej studentów zrzeszonych w kołach naukowych. Są także miejscem wymiany myśli, poglądów, dyskusji i sporów naukowych. Konferencje odbywają się corocznie od 1962 r., tradycyjnie w maju, i stanowią ważną część programu obchodów Dnia Hutnika. W ramach konferencji publikowane są między innymi materiały zawierające streszczenia wszystkich referatów oraz podstawowe informacje o studenckich kołach naukowych. Prowadzony jest także konkurs referatów w sekcjach tematycznych konferencji. Laureaci tego konkursu mają możliwość prezentacji swojego dorobku naukowego w formie recenzowanych publikacji w wydawanych zeszytach naukowych.

Godzina

Całodniowe (Czwartek)

Miejsce

Akademia Górniczo-Hutnicza

al. Mickiewicza 30

Organizator

Koła Naukowe Pionu Hutniczego

Wydarzenia

Brak wydarzeń na liście

Nasze Kanały
X