czerwiec, 2019

13czeallday15IV Światowy Zjazd Inżynierów Polskich

Więcej

Szczegóły wydarzenia

IV Światowy Zjazd Inżynierów Polskich organizowany jest pod hasłem „Inżynier Przyszłości”. Program wydarzenia obejmuje m.in. wykłady, sesje plenarne i tematyczne oraz dyskusje.

Oprócz nadrzędnego celu, jakim jest integracja środowiska inżynieryjnego, zjazd ma także umożliwić wymianę doświadczeń we wdrażaniu innowacji i transferze technologii oraz służyć podniesieniu rangi polskiej nauki i jej konkurencyjności w świecie. Jest to szczególnie ważne w dobie 4 rewolucji przemysłowej (Industry 4.0).

W zjeździe wezmą udział inżynierowie m.in. z Polski, Europy i obu Ameryk.

Kontakt: Koordynator Biura SZIP Mariusz Płaczkiewicz (e-mail:mariusz.placzkiewicz@not.org.pl)

Organizatorzy: Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Krakowska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska, Politechnika Warszawska, Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej, Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Akademia Inżynierska w Polsce, Rada Główna Instytutów Badawczych

Godzina

czerwiec 13 (Czwartek) - 15 (Sobota)

Wydarzenia

Brak wydarzeń na liście

Nasze Kanały
X