październik, 2018

19paźallday21XXIII Konferencja Studenckiego Ruchu Naukowego

Szczegóły wydarzenia

Organizowane na początku każdego roku akademickiego Konferencje Studenckiego Ruchu Naukowego AGH mają na celu wymianę doświadczeń, prezentację projektów naukowych i nowych inicjatyw, a także integrację środowiska skupionego wokół studenckich kół naukowych. Dają także możliwość podsumowania efektów realizacji projektów dofinansowywanych w ramach konkursu „Grant Rektorski”. Konferencje odbywają się w różnych zakątkach Polski i sąsiadujących z nią krajów, dzięki czemu studenci poznają kulturę i przyrodę goszczących ich regionów.

Godzina

październik 19 (Piątek) - 21 (Niedziela)

Wydarzenia

Brak wydarzeń na liście

Nasze Kanały
X