Komitet ds. Organizacji Jubileuszu 100-lecia AGH

Przewodniczący prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny, Prorektor ds. Kształcenia
prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny,
Prorektor ds. Kształcenia
Przewodniczący Komitetu Jubileuszowego
dr hab. Anna Siwik, prof. nadzw., Prorektor ds. Studenckich
dr hab. Anna Siwik, prof. nadzw.,
Prorektor ds. Studenckich
prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, Prorektor ds. Współpracy
prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, Prorektor ds. Współpracy
mgr inż. Henryk Zioło, Kanclerz
mgr inż. Henryk Zioło,
Kanclerz
mgr Maria Ślizień, Kwestor
mgr Maria Ślizień,
Kwestor
mgr Przemysław Olszewski, Dyrektor Biura Rektora
mgr Przemysław Olszewski, Dyrektor Biura Rektora
mgr inż. Barbara Jezierska, Koordynator ds. Organizacji Jubileuszu 100-lecia AGH
mgr inż. Barbara Jezierska, Kierownik Działu Informacji i Promocji,
Koordynator ds. Organizacji Jubileuszu 100-lecia AGH
mgr Anna Żmuda-Muszyńska, Rzecznik Prasowy
mgr Anna Żmuda-Muszyńska, Rzecznik Prasowy
prof. dr hab. inż. Piotr Czaja, Przewodniczący Stowarzyszenia Wychowanków
prof. dr hab. inż. Piotr Czaja, Przewodniczący Stowarzyszenia Wychowanków
dr inż. Jerzy Kicki, Prezes Fundacji dla AGH
dr inż. Jerzy Kicki,
Prezes Fundacji dla AGH
stud. Roland Rychlik, Przewodniczący URSS
stud. Marcin Krukowski, Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studentów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia

Brak wydarzeń na liście

Nasze Kanały
X