Poniżej udostępnione zostały pliki zawierające logotyp 100 LAT AGH. Logotyp występuje w dwóch wariantach graficznych: pionowym oraz poziomym. W obu przypadkach stosując logotyp niezbędne jest zachowanie minimalnego pola ochronnego wokół niego.

Wielkość pola ochronnego wokół logotypu 100 LAT AGH

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Polska wersja językowa

Wariant pionowy logotypu

Wariant poziomy logotypu

Angielska wersja językowa

Wariant pionowy logotypu

Wariant poziomy logotypu

W przypadku konieczności uzyskania innego wariantu kolorystycznego (negatyw) lub innego standardu zapisu pliku logotypu 100 LAT AGH prosimy o kontakt z Działem Informacji i Promocji AGH.

Projekty zawierające logotyp 100 LAT AGH winny być przed opublikowaniem przesłane do Działu Informacji i Promocji AGH celem weryfikacji poprawności zastosowania logotypu.

Szablony pism firmowych z logotypem 100 LAT AGH

Szablony pism z logotypem 100 LAT AGH do pobrania

Wydarzenia

Brak wydarzeń na liście

Nasze Kanały
X