1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. A. Mickiewicza 30, 30- 059 Kraków.
  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie: iodo@agh.edu.pl, tel. 617-45-54, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z organizacją wydarzeń Jubileuszu 100-lecia AGH na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) oraz w przypadku wyrażenia osobnej zgody w celu przesyłania informacji o działalności AGH.
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnione przez AGH osoby realizujące czynności związane z organizacją Jubileuszu, o którym mowa w pkt. 3.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do archiwizacji dokumentów finansowych zgodnie z przepisami prawa, w tym prawa wewnętrznego obowiązującego w AGH. Okres ten ulegnie wydłużeniu w przypadku wyrażenia zgody na komunikację drogą elektroniczną do momentu wyraźnego cofnięcia udzielonej zgody.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom i państwom trzecim za wyjątkiem obowiązków ustawowych realizowanych przez Administratora Danych Osobowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym z wykorzystaniem technik profilowania.
Wydarzenia

Brak wydarzeń na liście

Nasze Kanały
X