1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. A. Mickiewicza 30, 30- 059 Kraków.
  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie: iodo@agh.edu.pl, tel. 617-45-54, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z organizacją wydarzeń Jubileuszu 100-lecia AGH na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) oraz w przypadku wyrażenia osobnej zgody w celu przesyłania informacji o działalności AGH.
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnione przez AGH osoby realizujące czynności związane z organizacją Jubileuszu, o którym mowa w pkt. 3.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do archiwizacji dokumentów finansowych zgodnie z przepisami prawa, w tym prawa wewnętrznego obowiązującego w AGH. Okres ten ulegnie wydłużeniu w przypadku wyrażenia zgody na komunikację drogą elektroniczną do momentu wyraźnego cofnięcia udzielonej zgody.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom i państwom trzecim za wyjątkiem obowiązków ustawowych realizowanych przez Administratora Danych Osobowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym z wykorzystaniem technik profilowania.
Wydarzenia

kwiecień

13marallday30czeNie samą pracą żyje człowiek. Hobby pracowników AGH

25kwiallday28XXII Rajd Mechanika

maj

13marallday30czeNie samą pracą żyje człowiek. Hobby pracowników AGH

04majallday18Rejs „ZNACZY AGH”

09majallday56. Konferencja Studenckich Kół Naukowych AGH

Nasze Kanały
X