8 kwietnia 2019 r., dokładnie 100 lat od momentu podjęcia przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej uchwały w sprawie założenia i uruchomienia Akademii Górniczej w Krakowie, otwarto wystawę „In magnis voluisse sat est | W rzeczach wielkich wystarczy chcieć – historia powstania Akademii Górniczej”. Wystawa była jednym z centralnych wydarzeń w ramach obchodów Jubileuszu 100-lecia AGH.

Uroczyste otwarcie
Wernisaż otworzył Rektor AGH prof. Tadeusz Słomka. Podczas ceremonii otwarcia głos zabrał Przewodniczący Komitetu ds. Organizacji Jubileuszu 100-lecia AGH, Prorektor ds. Kształcenia AGH prof. Wojciech Łużny. Wśród licznie zgromadzonych gości znaleźli się m.in. rodzina prof. Jana Zarańskiego oraz rodzina inż. Adama Łukaszewskiego.

Odsłonięcie tablic
Podczas wernisażu odsłonięto tablice upamiętniające działaczy Komitetu Organizacyjnego Akademii Górniczej prof. Jana Zarańskiego, pierwszego profesora uczelni, znawcę prawa górniczego oraz prof. Józefa Morozewicza – Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego, profesora UJ, wybitnego mineraloga i petrografa. Sylwetki obu profesorów przedstawiła Prorektor ds. Studenckich AGH prof. Anna Siwik.

Ekspozycja
Ramy chronologiczne ekspozycji obejmowały okres od lat 60. XIX wieku aż do wybuchu II wojny światowej. Wystawa prezentowana była na dwóch kondygnacjach w gmachu głównym AGH.

Na parterze znajdowały się: informacje o prof. Janie Zarańskim i prof. Józefie Morozewiczu, oś czasu prowadząca przez wybrane, najważniejsze wydarzenia związane z historią uczelni, a także stolik multimedialny, w którym można było obejrzeć archiwalne dokumenty i zdjęcia. W aplikacji wśród wielu unikatowych materiałów można było znaleźć m.in. Alegaty do sprawozdań stenograficznych Sejmu Krajowego, plany położenia z lat 1912–1914 przyszłej Akademii Górniczej (m.in. wydzielone grunty w dzielnicach Dębniki oraz na Kazimierzu), unikatowy szkic autorstwa prof. Józefa Morozewicza z wytycznymi odnośnie projektu gmachu, warunki konkursu oraz protokół sądu konkursowego, a także prezentowane po raz pierwszy – projekty gmachu Akademii Górniczej z 1925 r.

Ekspozycja zlokalizowana na I piętrze opowiadała o rozwoju uczelni w dwudziestoleciu międzywojennym.

Głównym partnerem wystawy było Archiwum Narodowe w Krakowie.

Wystawa została przygotowana przez Dział Informacji i Promocji.

Fotorelacja – fot. Zbigniew Sulima

Wydarzenia

Brak wydarzeń na liście

Nasze Kanały
X