W dniach 13-15 czerwca 2019 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej odbył się IV Światowy Zjazd Inżynierów Polskich.

W wydarzeniu wzięło udział ok. 300 osób, w tym polonijni inżynierowie ze Stanów Zjednoczonych, Litwy, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Austrii, Francji, Australii, Kanady, Szwajcarii, Grecji oraz liczna reprezentacja polskiego środowiska inżynierskiego z uczelni technicznych, instytutów badawczych i innowacyjnych firm.

Gości i uczestników powitał Rektor AGH prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka. Przesłanie od Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który objął zjazd patronatem w 100-lecie Odzyskania Niepodległości, odczytał minister Andrzej Dera, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta. Wykład inauguracyjny pt. „Inżynier w odzyskaniu Niepodległości i budowie państwowości” wygłosiła Ewa Mańkiewicz-Cudny, prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

Hasło przewodnie obrad brzmiało „Inżynier Przyszłości”. Referat wprowadzający wygłosił prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej i przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Następnie odbyły się plenarne sesje panelowe: „Inżynierowie przyszłości w 100-lecie Odzyskania Niepodległości” oraz „Inżynierowie polscy w dziele Niepodległości”. Jednym z moderatorów tej sesji był Prorektor ds. Współpracy AGH prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, a referat wprowadzający pt. „100-lecie AGH – kontekst społeczny i polityczny” wygłosiła Prorektor ds. Studenckich AGH dr hab. Anna Siwik, prof. nadzw.

Wieczorem w Klubie STUDIO podczas uroczystej Gali Inżynierskiej wręczono tytuły „Złotego Inżyniera Przeglądu Technicznego” oraz tytuły „Mistrza Techniki FSNT-NOT”. Galę uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca AGH „Krakus” oraz Chór i Orkiestra Smyczkowa AGH „Con Fuoco”.

Następnego dnia odbyło się sześć sesji tematycznych: „Inżynier a środowisko”, „Inżynier – propozycja młodych”, „Inżynier a medycyna”, „Inżynier w świecie maszyn (Industry 4.0)”, „Inżynier w IT”, „Inżynier a infrastruktura”.

Po sesji zamykającej, na której moderatorzy przedstawili wnioski z dyskusji panelowych i tematycznych, odbyła się Gala Polacy Razem.

Zjazd zakończyło spotkanie Prezesów Polonijnych SNT oraz działaczy polonijnych z Zarządem Głównym FSNT-NOT, Prezydium Zarządu Krakowskiej Rady FSNT-NOT i Komitetem Sterującym IV Światowego Zjazd Inżynierów Polskich w Krakowskim Domu Technika NOT.

1. Relacja fotograficzna KSAF AGH
2. Relacja fotograficzna KSAF AGH

Wydarzenia

Brak wydarzeń na liście

Nasze Kanały
X