Z okazji Jubileuszu 100-lecia AGH Biblioteka Główna AGH uruchomiła portal Historia AGH przedstawiający najważniejsze fakty i daty z dziejów uczelni oraz sylwetki wybitnych postaci związanych z AGH.

W portalu Historia AGH znajdziemy:

  • dzieje AGH (do II wojny światowej) z odsyłaczami do źródeł i informacji o osobach;
  •  składy osobowe za lata 1919–1953 (z możliwością przeszukiwania); 1954–2003 (w opracowaniu);
  • wykaz i historię poszczególnych wydziałów i jednostek pozawydziałowych wraz z dołączonymi źródłami;
  • bazę „Biogram” obejmującą noty biograficzne uczonych i osób uczestniczących w tworzeniu uczelni (Komitet Organizacyjny), pełniących w niej kierownicze funkcje, doktorów honoris causa, a także wykładowców. Każdy biogram dostarcza informacji o danej osobie, ale również odsyła do dalszych źródeł archiwalnych i bieżących, drukowanych i elektronicznych zawierających poszerzony materiał faktograficzny. Baza zawiera ok. 800 biogramów (stan na styczeń 2019 r.)

Bazę można przeszukiwać wg następujących kryteriów: nazwisko osoby, rok urodzenia, rok śmierci, nazwy jednostek i instytucji, otrzymane godności i tytuły honorowe, dyscyplina naukowa/specjalność.

Portal opracowują i aktualizują pracownicy Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej AGH (oin@bg.agh.edu.pl; tel.617 32 15).

Portal Historia AGH

Wydarzenia

luty

16lutallday23Rejs 100-lecia AGH

marzec

13marallday30czeNie samą pracą żyje człowiek. Hobby pracowników AGH

15maralldayGala finałowa XX edycji konkursu „Diamenty AGH”

Nasze Kanały
X