Prof. Andrzej Gołaś – uczony, prorektor AGH, prezydent miasta Krakowa, przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury Rady Europy w Strasburgu, przewodniczący Unii Metropolii Polskich, senator Rzeczypospolitej Polskiej.

Autor i współautor 12 książek, 196 publikacji naukowych, kilkudziesięciu opracowań i ekspertyz dla przemysłu, promotor ponad 70 prac magisterskich, promotor 10 doktoratów i opiekun aktualnie prowadzonych 6 przewodów doktorskich, autor ponad 10 autorskich wykładów, laureat licznych nagród resortowych, ministra nauki i szkolnictwa wyższego, rektora AGH w tym I stopnia za całokształt działalności, laureat prestiżowej nagrody dydaktycznej I stopnia im. prof. Władysława Taklińskiego.

Urodził się w 1946 r. w Krakowie. Absolwent Liceum im. Bartłomieja Nowodworskiego i Akademii Górniczo-Hutniczej, Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej. Na tym Wydziale uzyskał stopień doktora w zakresie automatyki w 1974 r. Był konsultantem w Hucie im. Bolesława Bieruta w Walcowni Blach Grubych. Wykonywał szereg prac badawczych i ekspertyz dla Huty Łabędy, Huty Bobrek i Huty Katowice. Stopień doktora habilitowanego uzyskał na Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych, z którym związany jest do dzisiaj (obecnie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki).

Tytuł profesora uzyskał w roku 1995. Jest twórcą szkoły modelowania i badań symulacyjnych obiektów o parametrach rozłożonych opisywanych równaniami różniczkowymi cząstkowymi. Dotyczy to pól sprzężonych mechano-akustycznych, badania pól przepływowych i termicznych. Jest wskazywany również jako twórca szkoły „smart grid” w inżynierii mechanicznej w Katedrze Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska, która kierował w latach 2011–2014. Jego zespół wiedzie prym w zakresie wykorzystania MES w analizie pól sprzężonych.

Współpracował z renomowanymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą. Pracował m.in. jako profesor wizytujący na najstarszym europejskim uniwersytecie w Bolonii. Jest członkiem krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych.

Prof. Gołaś był współzałożycielem Solidarności w AGH, członkiem kierownictwa podziemnych struktur w stanie wojennym, członkiem Zarządu Regionu „S” w latach 1989–1992, delegatem na Zjazd Krajowy „S”. Był także współzałożycielem i członkiem Krakowskiego Komitetu Obywatelskiego, autorem samorządowego programu wyborczego w pierwszych wyborach w1 990 r. W latach 1996–1999 był prorektorem AGH.

W 1998 r. został prezydentem Krakowa. W czasie jego kadencji niemożliwe stało się możliwe. Przeprowadził reformę magistratu i przełamał niemoc inwestycyjną, co uratowało Kraków przed katastrofą komunikacyjną. W tym czasie powstały trzy mosty przez Wisłę i związana z nimi infrastruktura drogowa. W owym czasie Kraków zarządzany przez Profesora AGH był postrzegany jako lider sukcesu samorządu w Polsce.

W latach 1999–2002 był przewodniczącym Unii Metropolii Polskich. W tych samych latach został wybrany na przewodniczącego Komisji Edukacji i Kultury w Radzie Europy w Strasburgu.

W latach 2002–2004 był członkiem Narodowej Rady Integracji Europejskiej, a następnie senatorem RP V kadencji. W Senacie został przewodniczącym Delegacji Polskiego Parlamentu do Inicjatywy Środkowoeuropejskiej.

W latach 2011–2014 był członkiem, a w 2014 r. przewodniczącym Komitetu Polityki Naukowej przy ministrze nauki i szkolnictwa wyższego. Aktualnie Profesor jest członkiem Rady Seniorów AGH, członkiem Rady Fundacji im. Jana Pawła II „Nie lękajcie się”, członkiem Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych Polskiej Akademii Umiejętności.

Jest Kawalerem Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski, Złotego Krzyża Zasługi Republiki Austrii, Złotego Krzyża Zasługi Republiki Włoch, Złotego Krzyża za Zasługi dla Województwa Małopolskiego, Medalu Edukacji Narodowej, Medalu „Dziękujemy za Wolność”.

Prof. Andrzej Gołaś od 46 lat jest żonaty. Ma dwoje dzieci i czworo wnuków.

Wydarzenia

Brak wydarzeń na liście

Nasze Kanały
X