„Wspomnienia Profesorów AGH” – prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś

   Prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś Urodzony w 1949 r. w Tymbarku. Studia ukończył na Wydziale Górniczym w Akademii Górniczo-Hutniczej. Od początku zatrudnienia związany z AGH, gdzie uzyskał stopnie: doktora (1977), doktora habilitowanego (1990) oraz tytuł profesora (1998). Pełnił funkcje: Prodziekana Wydziału Górniczego (1993–1996), Dziekana Wydziału Górniczego (1996–2002) oraz Prorektora ds. Ogólnych (2002–2005). Przez dwie kadencje (w latach 2005–2008 oraz 2008–2012) sprawował urząd Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej. Jednocześnie w latach 2008–2012 był przewodniczącym Konferencji Polskich Uczelni Technicznych. W latach … Czytaj dalej „Wspomnienia Profesorów AGH” – prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś