Henryk Górecki – urodził się w 1927 r. Zakopanem. Ukończył studia na Wydziale Elektromechanicznym w 1950 r. W 1949 r. rozpoczął pracę w Energoprojekcie Kraków, był głównym specjalistą od ochrony odgromowej Stacji Najwyższych Napięć Ministerstwa Energetyki. W 1952 r. rozpoczął pracę na Wydziale Elektromechanicznym AGH. W 1956 r. uzyskał doktorat, w 1958 r. stopień docenta, w 1965 r. tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1972 r. tytuł profesora zwyczajnego. W latach 1961–1964 pełnił funkcję Prodziekana Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH.

W 1957 r. utworzył Zakład Podstaw Automatyki przekształcony w 1960 r. w Katedrę Automatyki Elektroniki Przemysłowej, której był kierownikiem nieprzerwanie do roku 1997. Z zakładów tej Katedry utworzone zostały pierwsze na AGH cztery nowe Katedry: Elektroniki, Telekomunikacji, Informatyki i Informatyki Stosowanej. Ostatnio wyłoniona została piąta – Katedra Inżynierii Biomedycznej.

W 1969 r. utworzył działające do dziś pierwsze Studium Doktoranckie w dyscyplinie Automatyka i Robotyka, na którym wykładali m.in. profesorowie z AGH, UJ i Politechniki Warszawskiej. Studia te dały początek tzw. Krakowskiej Szkole Automatyki.

Wypromował 77 doktorów, z których kilkunastu jest profesorami w kraju, w USA, Australii, Meksyku. Prócz tego grono jego wychowanków liczy kilkunastu docentów i doktorów habilitowanych. Był recenzentem i opiniodawcą wielu obecnych profesorów pracujących w Instytutach PAN oraz resorcie szkolnictwa wyższego.

Rezultatem pracy naukowej było ponad 200 artykułów naukowych, z których większość była referowana na 10 międzynarodowych kongresach International Federation of Automatic Control (IFAC) oraz konferencjach IFAC i Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).

Był zapraszany do wygłoszenia „invited plenary lectures” w Bostonie, Helsinkach, Rzymie, Zurychu oraz na wielu uniwersytetach w USA. Przez szereg miesięcy prowadził wykłady w ETH Zurich jako visiting professor, a także na uniwersytetach w USA, Rumuńskiej Akademii Nauk, Węgierskiej Akademii Nauk, w Instytucie Problemów Sterowania ZSRR oraz na Uniwersytecie w Cambridge.

Napisał ponad 20 monografii, niektóre w języku angielskim, we współpracy z Uniwersytetem w Bath (Anglia). W 1971 r. książka „Analiza i synteza układów z opóźnieniem” została przetłumaczona na język rosyjski i wydana przez „Maszynostrojenie” bez wiedzy autora.

W 2008 r. otrzymał z rąk premiera Donalda Tuska nagrodę za monografię „Optymalizacja i Sterowanie Systemów Dynamicznych”. Otrzymał wiele wyróżnień m.in. nagrodę Wydziału IV PAN, nagrodę im. prof. Władysława Taklińskiego AGH, nagrodę Polskiego Towarzystwa Matematycznego im. prof. Zaremby wspólnie z prof. Andrzejem Turowiczem.

Był członkiem Komitetów Teorii Zastosowań Komputerów w IFAC, jest członkiem life-member zrzeszonym w IEEE, American Mathematical Society, Stowarzyszeniu Elektryków Polskich, Polskim Towarzystwie Matematycznym, Polskim Komitecie Pomiarów i Automatyki  Naczelnej Organizacji Technicznej. Był redaktorem Archiwum Automatyki Polskiej Akademii Nauk, Optimal Methods and Application w Anglii, Control and Cybernetics PAN, Zastosowań Matematyki.

W latach 1992–2002 był członkiem Centralnej Komisji do Spraw Tytułów Naukowych. Parokrotnie został wybrany przez środowiska naukowe w Polsce na przewodniczącego Zespołu Komitetu Badań Naukowych, obejmującego sekcje elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki, telekomunikacji oraz techniki w medycynie.

Otrzymał Krzyż Komandorski Polonia Restituta, Krzyż Oficerski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Medal Naczelnej Organizacji Technicznej, Złoty Medal Miasta Krakowa, Medal Zasłużonego dla Politechniki Rzeszowskiej oraz wiele innych.

W 1997 r. otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa AGH oraz tytuł Zasłużonego Profesora. W 2000 r. został członkiem Polskiej Akademii Umiejętności, był także przewodniczącym i twórcą Komisji Nauk Technicznych tejże Akademii.

Ostatnio w 2018 r. została opublikowana przez Springer Verlag w języku angielskim monografia pt. „Optimization and Control of Dynamic Systems” licząca 666 stron, będąca niejako dziełem życia.

Wydarzenia

Brak wydarzeń na liście

Nasze Kanały
X