Henryk Górecki – urodził się w 1927 r. Zakopanem. Ukończył studia na Wydziale Elektromechanicznym w 1950 r. W 1949 r. rozpoczął pracę w Energoprojekcie Kraków, był głównym specjalistą od ochrony odgromowej Stacji Najwyższych Napięć Ministerstwa Energetyki. W 1952 r. rozpoczął pracę na Wydziale Elektromechanicznym AGH. W 1956 r. uzyskał doktorat, w 1958 r. stopień docenta, w 1965 r. tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1972 r. tytuł profesora zwyczajnego. W latach 1961–1964 pełnił funkcję Prodziekana Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH.

W 1957 r. utworzył Zakład Podstaw Automatyki przekształcony w 1960 r. w Katedrę Automatyki Elektroniki Przemysłowej, której był kierownikiem nieprzerwanie do roku 1997. Z zakładów tej Katedry utworzone zostały pierwsze na AGH cztery nowe Katedry: Elektroniki, Telekomunikacji, Informatyki i Informatyki Stosowanej. Ostatnio wyłoniona została piąta – Katedra Inżynierii Biomedycznej.

W 1969 r. utworzył działające do dziś pierwsze Studium Doktoranckie w dyscyplinie Automatyka i Robotyka, na którym wykładali m.in. profesorowie z AGH, UJ i Politechniki Warszawskiej. Studia te dały początek tzw. Krakowskiej Szkole Automatyki.

Wypromował 77 doktorów, z których kilkunastu jest profesorami w kraju, w USA, Australii, Meksyku. Prócz tego grono jego wychowanków liczy kilkunastu docentów i doktorów habilitowanych. Był recenzentem i opiniodawcą wielu obecnych profesorów pracujących w Instytutach PAN oraz resorcie szkolnictwa wyższego.

Rezultatem pracy naukowej było ponad 200 artykułów naukowych, z których większość była referowana na 10 międzynarodowych kongresach International Federation of Automatic Control (IFAC) oraz konferencjach IFAC i Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).

Był zapraszany do wygłoszenia „invited plenary lectures” w Bostonie, Helsinkach, Rzymie, Zurychu oraz na wielu uniwersytetach w USA. Przez szereg miesięcy prowadził wykłady w ETH Zurich jako visiting professor, a także na uniwersytetach w USA, Rumuńskiej Akademii Nauk, Węgierskiej Akademii Nauk, w Instytucie Problemów Sterowania ZSRR oraz na Uniwersytecie w Cambridge.

Napisał ponad 20 monografii, niektóre w języku angielskim, we współpracy z Uniwersytetem w Bath (Anglia). W 1971 r. książka „Analiza i synteza układów z opóźnieniem” została przetłumaczona na język rosyjski i wydana przez „Maszynostrojenie” bez wiedzy autora.

W 2008 r. otrzymał z rąk premiera Donalda Tuska nagrodę za monografię „Optymalizacja i Sterowanie Systemów Dynamicznych”. Otrzymał wiele wyróżnień m.in. nagrodę Wydziału IV PAN, nagrodę im. prof. Władysława Taklińskiego AGH, nagrodę Polskiego Towarzystwa Matematycznego im. prof. Zaremby wspólnie z prof. Andrzejem Turowiczem.

Był członkiem Komitetów Teorii Zastosowań Komputerów w IFAC, jest członkiem life-member zrzeszonym w IEEE, American Mathematical Society, Stowarzyszeniu Elektryków Polskich, Polskim Towarzystwie Matematycznym, Polskim Komitecie Pomiarów i Automatyki  Naczelnej Organizacji Technicznej. Był redaktorem Archiwum Automatyki Polskiej Akademii Nauk, Optimal Methods and Application w Anglii, Control and Cybernetics PAN, Zastosowań Matematyki.

W latach 1992–2002 był członkiem Centralnej Komisji do Spraw Tytułów Naukowych. Parokrotnie został wybrany przez środowiska naukowe w Polsce na przewodniczącego Zespołu Komitetu Badań Naukowych, obejmującego sekcje elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki, telekomunikacji oraz techniki w medycynie.

Otrzymał Krzyż Komandorski Polonia Restituta, Krzyż Oficerski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Medal Naczelnej Organizacji Technicznej, Złoty Medal Miasta Krakowa, Medal Zasłużonego dla Politechniki Rzeszowskiej oraz wiele innych.

W 1997 r. otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa AGH oraz tytuł Zasłużonego Profesora. W 2000 r. został członkiem Polskiej Akademii Umiejętności, był także przewodniczącym i twórcą Komisji Nauk Technicznych tejże Akademii.

Ostatnio w 2018 r. została opublikowana przez Springer Verlag w języku angielskim monografia pt. „Optimization and Control of Dynamic Systems” licząca 666 stron, będąca niejako dziełem życia.

Wydarzenia

kwiecień

13marallday30czeNie samą pracą żyje człowiek. Hobby pracowników AGH

25kwiallday28XXII Rajd Mechanika

maj

13marallday30czeNie samą pracą żyje człowiek. Hobby pracowników AGH

04majallday18Rejs „ZNACZY AGH”

09majallday56. Konferencja Studenckich Kół Naukowych AGH

Nasze Kanały
X